fbpx

ห้างมี 2 ประเภทใหญ่ๆ และแบ่งย่อยลงไปอีกหลายรูปแบบ

1. แบบเจ้าของตึก ขายของเอง เรียกว่า Department Store ภาษาไทยคือ #ห้างสรรพสินค้า มีทั้งรูปแบบ Department Store, Hypermarket, Mega Store และอีกหลายชื่อให้เรียกต่างกันไป

นึกถึงโซนกว้างๆ แบ่งเป็นแผนกๆ เป็นล็อคๆ มีชั้นวางสินค้าเรียงราย คือประเภทนี้

**เป็นตึกค้าปลีกประเภทแรกที่เข้ามาในไทย คนไทยจึงติดเรียกตึกค้าปลีกทุกประเภทว่า”ห้าง”จนถึงทุกวันนี้**

2. แบบเจ้าของตึก ให้คนอื่นมาเช่าที่ขายของ เรียกว่า Plaza ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ แต่นิยมใช้คำว่า #ศูนย์การค้า ที่มาจากคำว่า Shopping Center หมายถึงส่วนที่เป็นพลาซา

นึกถึงพื้นที่ที่มีหลายๆ ร้านอยู่ติดๆ กัน แต่ละร้านมีคนขายต่างหาก คือประเภทนี้