fbpx

IconSiam จัดงาน The Iconic Candle Festival ชวนมา ทำบุญที่ห้าง

ไอคอนสยามร่วมกับ Thailand Post เชิญชวนเข้าชมงาน “ไอคอนสยามร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทยให้เรืองรอง: The Iconic Candle Festival” ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ ลานริเวอร์พาร์ค (ด้านหน้าศูนย์การค้าฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการถวายเทียนพรรษา

ไฮไลต์ภายในงานคือ การจัดแสดงประติมากรรมต้นเทียนแกะสลักขนาดยักษ์รางวัลชนะเลิศประจำปี 2561 จากงานประเพณีและขบวนรถแห่เทียนเข้าพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนพระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต และประติมากรรม “เทียนชัยไอคอนสยาม” ผลงานของอาจารย์วีระ มีสุข ครูช่างแกะสลักเทียนจากอุบลราชธานีที่แกะสลักขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการของครูช่าง โดยถ่ายทอดเรื่องราวการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะที่แกะสลักเทียนอย่างอลังการวิจิตรบรรจง

นอกจากนี้ ทางไอคอนสยามยังขอเชิญชวนนักช้อปร่วมทำบุญบริจาคเพื่อเป็นกุศลทานแห่งชีวิตด้วยแท่งเทียนหนักบาทและเงินบริจาคจากตัวนักช้อปเอง ซึ่งทางห้างจะรวบรวมนำไปถวายพร้อมกับต้นเทียนแกะสลักที่นำมาโชว์ในงานนี้ด้วยทั้งหมด 77 ต้นเทียน เพื่อถวายแก่วัดตามถิ่นทุรกันดาร 77 วัด 77 จังหวัดทั่วไทยในช่วงเข้าพรรษานี้ พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยในชุด “ร้อยใจไทย แซ่ซ้องบูชา มหาต้นเทียน” โดยเป็นการแสดงที่ผสมผสานทั้งการระบำ นาฏศิลป์ ดนตรี และงานวรรณศิลป์อีสานเข้าไว้ด้วยกัน

แถมท้ายด้วยนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเทศกาลเข้าพรรษา และการสาธิตการแกะสลักเทียนด้วยช่างฝีมือจากจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกิจกรรม Workshop ทดลองทำดอกผึ้งด้วยแม่พิมพ์จากผลโพธิ์ทะเล ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทำจากการหล่อเทียนเพื่อใช้ประดับตกแต่งบทโครงปราสาทผึ้ง เพื่อนำไปใช้ในงานบุญสำคัญช่วงวันออกพรรษาของชาวไทยอีสาน ณ ลานรัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 และบริเวณลานสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ยังได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติการกุศลที่จัดโดยโรงพยาบาลตากสิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาในปีนี้

และตลอดในช่วงเข้าพรรษานี้ ทางศูนย์การค้าไอคอนสยามยังได้ประดับตกแต่งบรรยากาศภายในห้างภายใต้ธีม The Precious of Siam ซึ่งประดับประดาด้วยบายศรี พานพุ่ม และเครื่องแขวนพวงระย้าที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของไทยในรูปแบบ Installation Art พร้อมกับเนรมิตพานบายศรีขนาดยักษ์สูงกว่า 10 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาให้นักช้อปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจพร้อมกับซึมซับวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยตลอดเทศกาลปีนี้