fbpx

Samyan Mitrtown Hall ฮอลล์ครบวงจรที่สุดในย่าน สามย่าน-จุฬาฯ

NCC management ร่วมกับศูนย์การค้า Samyan Mitrtown เปิดตัวฮอลล์จัดงานและห้องประชุมแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในย่านสามย่าน-จุฬาฯ ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยทาง เอ็น.ซี.ซี.ฯ จะเป็นผู้บริหารพื้นที่ในส่วนนี้ทั้งหมด

สำหรับบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีประสบการณ์ในการบุกเบิกและบริหารศูนย์การประชุมแห่งแรกของไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมถึงมีประสบการณ์ได้เข้าไปบริหารศูนย์การประชุมและฮอลล์จัดแสดงสินค้าชั้นนำอีกหลายๆ แห่ง อาทิ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ / ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี / ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า Christchurch Convention Center ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น

และพื้นที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ แห่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทาง เอ็น.ซี.ซี.ฯ เข้ามาบริหารฮอลล์และห้องประชุมภายในศูนย์การค้า จากเดิมที่เข้าบริหารในลักษณะพื้นที่เอกเทศที่ทางบริษัทฯ ต้องบริหารจัดการทุกส่วนเอง โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 5,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น

• สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ (ฮอลล์หลัก) ขนาดความจุรวมรองรับได้ 1,500 คน ซึ่งฮอลล์นี้สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ฮอลล์

• ห้องอเนกประสงค์ ขนาด 200 ที่นั่ง

• ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับผู้เข้าประชุมให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 30-60 ที่นั่ง จำนวน 5 ห้อง

ภายในฮอลล์และห้องประชุมแห่งนี้ได้ถูกออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัย เพื่อรองรับการจัดแสดงสินค้า งานอีเวนต์ คอนเสิร์ตขนาดกลางๆ และงานจัดประชุมต่างๆ อย่างครบวงจร โดยเหมาะสำหรับการจัดงานตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลางที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่าการจัดงานในศูนย์ประชุมฯ ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในไทย

นอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องทำเลที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง สามารถเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินและมีอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อโดยตรงจากสถานีถึงอาคารศูนย์การค้า ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความง่ายดายและประหยัดเวลาในการเดินทางมายังสถานที่จัดงาน ซึ่งกำหนดการเปิดใช้งานฮอลล์แห่งนี้ ทาง เอ็น.ซี.ซี.ฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้พร้อมๆ กับตัวศูนย์การค้าในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562 นี้

Tags: