fbpx

เดอะมอลล์กรุ๊ป มอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภาคสนาม

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบหน้ากากอนามัย N95 แก่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายจักกพันธุ์ ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการรับมอบ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภาคสนาม ในโครงการถนนอากาศสะอาด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บัญชา ฉันทดิลก ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, วิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น