Petchkasem Power Center | เพชรเกษม เพาเวอร์เซ็นเตอร์

แผนผังห้าง Floor Plan Shop Directory

Comments

One response

  1. พลอย Avatar
    พลอย

    แม่บ้านห้องน้ำฝั่งฟิตเนสนิสัยแย่มากไล่ลูกค้าออกมาจากห้องทั้งๆที่เด็กขี้แตกก็ไล่ให้ล้างข้างนอกซึ่งไม่ถามอะไรก่อนเลยไล่ออกมาทั้งๆที่เด็กยังไม่ได้ใส่กางเกงเลยใช้คำพูดและใช้ไม้ถูไล่ออกมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *